Стручно усавршавање ван установе

Редовно похађам различите програме стручног усавршавања.

Ово је списак семинара, стручних скупова и трибина којима сам присустовао претходних година.

Школска 2019/2020. година

„Ефикасно вођење педагошке документације“ (2019)

Школска 2018/2019. година

„У сусрет квалитетном и иновативном образовању“ (2019)
„Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање“ (2019)
Програм за водитеље (ТТ): Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (2019)
„Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи“ (2019)
„Унапређивање водитељских вештина" (2019)

„Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмената за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи“ (2019)

„Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ (2019), К2, П3

Књижевни текст- алат у превенцији насиља“ (2018), К3, П4
„Како до успешне сарадње са родитељима“ (2018), К4, П4

 

Школска 2017/2018. година

„Дигитална учионица / дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” (2018)
„Идентификација и рад са даровитом децом“ (2018)

„Нове технологије у образовању“ (2018)- међународна конференција, 1 бод

„Обука наставника за остваривање програма наставе и учења“ (2018)
„Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе за стварање позитивне радне атмосфере у учионици“ (2018)

„Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави“ (2018)

„Иновативне методе у настави грађанског васпитања“ (2017), К1, П1

„Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању“ (2017), К3, П4

„Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима“ (2017), K4, П4

Школска 2016/2017. година

„Дигитални атлас“ (2016), K1

„Изазови интеркултуралног учења и наставе“ (2016), K3

Школска 2015/2016. година

Стручни скуп „Нове технологије у образовању“ (2016)

„Како до ефикасније наставе“ (2016), 16 бодова, К2, П1

„Умеће одрастања- оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима“ (2015), 20 бодова, К3, П1

 

Школска 2014/2015. година

„Нове технологије у образовању“ (2015)- међународна конференција, 2 бода

„Коришћење нових технологија у образовању“ (2015)- трибина, 1 бод

„Унапређење наставе географије“ (2015), 8 бодова, К1, П1

„Бесплатни интернет алати у наставном процесу“ (2015), 16 сати, К1, П10

„Како се заштитити од природних непогода“ (2014), 16 бодова, К1, П5

 

Школска 2013/2014. година

„Улога директора, васпитача и наставника у остваривању визије развоја система образовања и васпитања“ (2014)

„Табла и креда данашњице - Интернет“ (2014)- трибина, 1 дан

„Добра припрема за час- успешан час“ (2013), 24 сата, К2, П5,6

„Унапређење наставе географије у основној школи“ (2013), К1, П5,6

 

Школска 2012/2013. година

„Могућности подучавања о Холокаусту и геноциду“ (2013), 

„Коридори Србије“ (2013), 16 бодова, К1, П6

„Комуникација и интеракција у савременој школи“ (2012), 24 бодова, К4, П4,8

„Комуникација- интеракција- акција“ (2012)

„Квалитет уџбеника и његово коришћење“ (2012)

„Водич за час одељењског старешине“ (2012), 24 бода, К3, П6,7

„Настава у облаку“ (2012), 24 бода, К2, П6,8

„Стручне трибине: Одговорно живљење“ (2012), 6 бодова, К2, П3,6

 

Школска 2011/2012. година

„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ (2012)

„Електронска школа за почетнике“ (2012)

„Ни црно, ни бело- програм за рад са децом и младима: образовање за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање интеркултуралности“ (2012)

„Коришћење филма као додатног средства у настави грађанског васпитања“ (2012)

„Уџбеник-подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика“ (2011)

„Блог, Twitter и Facebook у настави“ (2011)

„Електронским учењем до креативне наставе“ (2011)

 

Школска 2010/2011. година

„Мултимедија као покретач активног учења“ Модули 1 и 2 (2011)

„Елементарне непогоде и настава географије“ (2011)

„Стручне трибине учитеља: Школа по мери детета - Кампања: Сви у школу, будућност за све!“ (2011)

„Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању“ (2011)

„Алати за е-учионицу“ (2010)

 

Семинари похађани пре 1.7.2009. године

„Ни црно, ни бело- креирање инклузивних образовних стратегија- сензитивизација за потребе деце и породица из мањинских и маргинализованих група“ (2008)

„ADD/ADHD - Дефицит пажње и хиперактивност деце“ (2008)

„Школско оцењивање у основној и средњој школи“ (2007)

„Грађанско васпитање за 6. разред“ (2006)