Смањење ризика од непогода

На овој страници постављен је материјал који је посвећен смањењу ризика од катастрофа (природних непогода).

 

   Смањење ризика од катастрофа представља концепт и стручно спровођење активности за смањење ризика од катастрофа путем системских напора да се анализирају узрочни фактори катастрофа и да се њима управља, као и смањењем изложености опасностима, умањењем рањивости људи и имовине, промишљеним управљањем земљиштом и околином, као и и побољшаном спремношћу на поменуте догађаје. Свеобухватни приступ смањењу ризика од катастрофа изложен је у Хјого оквиру за деловање Уједињених нација, усвојеном 2005. године, чији је очекивани исход „знатно смањење губитака у случају катастрофа, како у животима тако и у смислу социјалних, економских и еколошких вредности заједница и држава“. Систем Међународне стратегије за смањење ризика од катастрофа (ISDR) је покретач за сарадњу међу владама, организацијама и актерима из цивилног друштва и пружа подршку и помоћ у имплементацији Оквира. Треба приметити да се повремено користи израз „смањење катастрофа“, међутим израз „смањење ризика од катастрофа“ пружа боље препознавање тренутне природе ризика од катастрофа и тренутне потенцијале за смањење ових ризика.

   Проучавање материјала са следећих страница допринеће:

  • разумевању значаја теме смањења ризика од катастрофа и њено повезивање са наставним планом

  • разумевању концепта смањења ризика од катастрофа, реаговања и опоравка

  • приказивању улоге различитих учесника и процесу смањивања ризика од катастрофа, као и повезивању између наставних предмета

  • представљању Хјого оквира за деловање, његовој имплементацији и остваривању стратешких циљева и приоритета, са нагласком на приоритет 3

  • упознавању са Међународном стратегијом за смањење ризика од катастрофа (UNISDR) и другим важним сарадницима на смањењу ризика од катастрофа

  • помагању наставницима да схвате везу између смањења ризика од катастрофа и свакодневног рада

   Странице су намењене наставницима разредне наставе, наставницима географије и других природних наука, одељењским старешинама, али и свима који желе да науче нешто о овој теми. Надам се да ће наставници/ посетиоци ових страница бити у прилици да стечено знање примене у свакодневном раду са ученицима.

   

 

   Теме:

   Материјали који су пред вама представљају преведене материјале са семинара за наставнике „Disaster Risk Reduction for Teachers Course“ DPPI SEE – DMTP 2014. 
   Захваљујем се свим предавачима који су дали сагласност да преведени материјали буду постављени на интернет. Аутори оригиналних презентација су потписани на последњем слајду сваке презентације.