Самопроцена компетенција

УПИТНИК ЗА САМОПРОЦЕНУ КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

 

Сваку тврдњу проценио сам на скали од 1-5, т.ј. тако што сам изабрао број који највише одговара мени и мом начину рада. 

Приликом процене, имао сам у виду значење бројева: 
5 – одличан / увек 
4 – врло добар / веома често 
3 – добар / понекад 
2 – слаб / веома ретко 
1 – недовољан / никада 

 

 

К1 компетенције
К2 компетенције
К3 компетенције
К4 компетенције
К1-К4 компетенције