На овој страници налазе се везе ка веб-странама са мојом професионалном филозофијом, самопроцени компетенција, као и усавршавању у и ван установе.

 

О мојим мотивима за избор наставничког позива, начину на који подучавам ученике, мојим очекивањима од ученика, родитеља и колега прочитајте више на страници Лична професионална филозофија.

На овој страници налази се самопроцена компетенција.

Процена је урађена на основу Упитника за самопроцену компетенција наставника Завода за унапређење образовања и васпитања.

Професионални развој

Редовно похађам програме стручног усавршавања (семинаре, стручне скупове, конференције) који оснажују различите компетенције наставника. На овој страници се налазе докази о похађану различитих облика стручног усавршавања ван установе.

И пре него што је усавршавање у установи постало обавеза прописана Правилником о стручном усавршавање, учестовао сам у различитим активностима на унапређивање наставне праксе и васпитно образовног рада у установи. На овој страници налази се извештај о реализованим активностима.