Усавршавање у установи

Редовно остварујем стално стручно усавршавање у установи.

Ово је списак активности сталног стручног усавршавања које сам реализовао

и у којима сам учествовао.

 

Школска 2017/2018. година

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности

 1. Присуство предавању на седници Наставничког већа „Пројекат о предузетништву у ОШ „Вук Караџић“ Краљево, предавање одржале директорка Биљана Барловац и Данијела Грујић, 12.9.2017.

 2. Присуству извештавања на Наставничком већу о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (Тијана Гиловић и Аница Саковић) и Правилника о стручном усавршавању (Милијана Џоговић и Милица Козић), 23.11.2017.

 3. Присуство угледном часу музичке културе „Како раде музички инструменти“- реализаторке часа: наставница физике и музичке културе, Наташа Китановић и Драгана Милићевић , 25.10.2017.

 4. Присуство представљању акционог истраживања „Унапређење брзине и квалитета читања ученика првог разреда“ - предавач: Катарина Симовић, 18.12.2017. 

 5. Присуство предавањима и радионица о очувања биодиверзитета у Шумарској школи, 21.12.2017.

 6. Приказ Јутјуба канала „Geography Now“- Приказ мултимедијалних садржаја стручном органу школе, 05.01.2018.

 7. Учешће у истраживању под називом „Могућности примене проширене и виртуелне реалности у настави и учењу географије“ у сврху израде докторске дисертације кандидата Ивана Стојшића, 31.1.2018.

 8. Приказ књиге групе аутора "Teaching Disaster Risk Reduction with Interactive Methods (Подучавање смањења ризика од непогода интерактивним методама)", 1.2.2018.

 9. Ауторство питања у Збирци задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2017/2018. годину, Београд, 2018. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед

 10. Присуство угледном часу српског језика „Ципела на крају света“- реализатор часа: Ана Милуновић, 22.02.2018. 

 11. Извођење угледног часа „Литосферне плоче, вулкани и земљотреси“- утврђивање у одељењима 5. разред, 16.3.2018.

 12. Учесник у истраживању „Национално испитивање образовних постигнућа ученика седмог разреда“, школски координатор програма од националног значаја, 8.5.2018.

 13. Присуство угледном предавању Катарине Симовић ,,Финска у слици и речи" – извештај са студијског путовања, 19.04.2018. 

 14. Присуство предавању на седници Наставничког већа „Пројектна настава“, предавање одржала Аница Саковић, школски педагог, 22.6.2018.

 15. Присуство предавању на седници Наставничког већа „Нове технологије у образовању- утисци са конференције“, предавање одржала Данијела Милетић Миладиновић, школски психолог, 22.6.2018.
   

 

Школска 2016/2017. година

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности

 1. Извођење угледног часа „Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, природни прираштај светског становништва“-обрада, 6. разред, 6. 10. 2016.

 2. Извођење угледног часа „Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, природни прираштај светског становништва“-обрада, 6. разред, 11. 10. 2016.

 3. Организовање одласка ученика шестог разреда (6/2) у Спомен парк на поетско музички програм под називом „Балада о њима“, 14.10.2016.

 4. Предавање- представљање резултата ауторског истраживања „Активности ученика на интернету“,  20.10.2016.

 5. Организовање одласка ученика осмог разреда (8/2) у Народни музеј на изложбу „Краљево 14. X 1941. године“, 8.11.2016.

 6. Организовање одласка ученика петог разреда (5/4) у Краљевачко позориште на позоришну представу „Сан летње ноћи“, 16.11.2016.

 7. Организовање одласка ученика шестог разреда (6/2) у Краљевачко позориште на представу поводом Дана школе „Наша бајка“, 24.11.2016.

 8. Организовање одласка ученика петог разреда (5/5) у Краљевачко позориште представу поводом Дана школе „Наша бајка“, 24.11.2016.

 9. Изложба текстова и фотографија „Новогодишњи обичаји широм света“, 26.12.2016.

 10. Присуство презентацији Правилника о ближим критеријумима за препознавање дискриминације од стране запосленог, ученика и трећег лица установи образовања и васпитања, 29.12.2016.

 11. Приказивање наставног средства стручном органу школе - стручном већу за друштвене науке: Програмирани наставни материјал: Ротација и њене последице, 5.1.2017.

 12. Приказ књиге стручном органу школе- стручном већу за друштвене науке: Књига групе аутора: Stay safe and be prepared: A teacher’s guide to disaster risk reduction, 10.1.2017.

 13. Супервизија и превођење током боравка 40 ученика у Швајцарској у оквиру пројекта интеркултуралне размене под покровитељством Песталоци дечје фондације из Трогена, 31.1-14.2.2017. Троген, Швајцарска

 14. Радионица „Знамените личности на новчаницама“- коаутор са Маријом Симић, 27.3. -  2.4.2017.

 15. Радионица „Ко учи знаће, ко штеди имаће“- коаутор са Маријом Симић, 27.3. -  2.4.2017.

 16. Радионица „Рециклирај и штеди!“- коаутор са Маријом Симић, 27.3. -  2.4.2017.

 17. Радионица „Самоуверени ученици у банци“- коаутор са Маријом Симић и реализатор, 27.3. -  2.4.2017.  

 18. Радионица „Новац и штедња“- коаутор са Катарином Симовић, 27.3. -  2.4.2017.

 19. Радионица „Кућни буџет“- коаутор са Аном Милуновић, 27.3. -  2.4.2017.

 20. Објављивање примера добре праксе „Такмичење у говорништву“, у категорији ваннаставних ситуација на Конкурсу Савеза учитеља Републике Србије за примере добре учитељске праксе „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ Аутори: Катарина Симовић, Алекса Попадић, Ана Милуновић, Гордана Миљковић, Гордана Ђајић, Марија Недељковић, Биљана Бошковић, Бојана Доламић, Невена Терзић, 30.5.2017.

 21. Учешће у истраживачком пројекту-акционом истраживању „Унапређење брзине и квалитета читања ученика првог разреда“ ауторке Катарине Симовић , март-јун 2017.

 22. Припремање ученице (А.Г.) за републичко такмичење из географије, током школске године
   

Школска 2015/2016. година

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности:

 1. Извођење угледног часа „Индија-обрада" 7. разред 5.10.2015. године

 2. Присуство угледном часу биологије „Одлике паразитских пљоснатих црва"- утврђивање,  2.11.2015. 

 3. Присуство угледном часу италијанског језика „Il Presente dei verbi“-утврђивање- 6. разред, 16.11.2015. 

 4. Присуство угледном часу биологије: „Пауколики зглавкари (пауци)“- обрада,  22.12.2015.

 5. Присуство угледном часу енглеског језика: „4B Me in Ten Years, World in Ten Years“- ПО, утврђивање, 25.12.2015.

 6. Присуство угледном часу техничког и информатичког образовања: „Израда техничког цртежа-кутија за оловке“-вежбање, 20.1.2016.

 7. Присуство угледном часу енглеског језика „7B Whats trendy this spring? Countable & uncountable nouns“- обрада, 14.3.2016.

 8. Извођење угледног часа „Бразил-обрада", 7. разред, 8.4.2016. године

 9. Присуство угледном часу географије: „Француска“-обрада, 26.4.2016. године

 10. Одељењска такмичења у говорништву, 5.4.2016, 26.4.2016, 13.5.2016. и 20.5.2016.

 

 

Школска 2014/2015. година

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности:

 1. Предавање „Смањење ризика од катастрофа“ на седници Наставничког већа, 23.9.2014.

 2. Присуство предавању „Пружање прве помоћи“ др Александра Јовића, 7.11.2014.

 3. Извођење огледног часа „Воде Србије-утврђивање" 8. разред 25.11.2014. 

 4. Приказ књиге „Фактори и правци регионалног развоја Рашког краја“ Иване Пењишевић 9.1.2015. године 

 5. Приказивање наставног средства „Програмирани наставни материјал: Природногеографске одлике Јужне Америке", 13.1.2015.

 6. Приказ наставног средства Мудл курс „Структуре светског становништва“, 14.1.2015.

 7. Присуствовање предавању Јелене Радосављевић „Врсте подршке у образовању“, 15.1.2015.

 8. Приказ књиге „Регионална географија Аустралије“ Дејана Шабића и Снежане Вујадиновић, 15.1.2015.

 9. Присуство угледном часу техничког и информатичког образовања „Електричне машине, електромотор једносмерне струје-обрада“ Сузане Радосављевић 9.2.2015.

 10. Присуство предавању „Поводом Националног дана без дуванског дима“ Биљане Вујашевић и Вите Јаковљевић 23.2.2015.

 11. Ауторско истраживање „Активности ученика на интернету“- истраживање и представљање истраживања у установи, 9.2.2015. - 20.2.2015. године

 12. Извођење угледног часа „Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске– утврђивање 6. разред у сарадњи са наставницом енглеског језика Иреном Пантић, 1.4.2015.

 

 

Школска 2013/2014. година

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности:

 1. Приредба за ученике првог разреда-Свечани пријем првака, 2.9.2013.

 2. Присуствовање предавању „Како направити сопствени портфолио, како стећи звање“, Излагачи: Златана Зарић и Катарина Симовић, 10.9.2013.

 3. Извођење огледног часа „Реке црноморског, егејског и јадранског слива-утврђивање" 8. разред 8. 11. 2013.

 4. Присуствовање огледном часу француског језика „Le future simple On s’aimera-вежбање“, 7.11.2013.

 5. Приказ књиге „Регионална географија Јужне Америке“. С. Вујадиновић и Д. Шабић 18.10.2013.

 6. Приказ школског сајта/блога- излагачи: Алекса Попадић и Сузана Радосављевић, 23.10.2013.

 7. Обележавање 14. октобра- Присуствовање и организовање одласка ученика, 14.10.2013.

 8. Присуствовање презентацији пројекта „Упознајмо производна занимања да бисмо постали запослени и независни“, 1.11.2013.

 9. Предавање „Лични план професионалног развоја- портфолио“, 15.1.2014.

 10. Давање изјаве новинарској екипи РТС- тема „Интернет зависност све присутнија“, 22.1.2014.

 11. Присуствовање огледном часу енглеског језика „7А What’s the matter, Brian?-обрада“, 4.2.2014.

 12. Излагање о савладаном програму стручног усавршавања ван установе „Настава у облаку“- излагач, 19.2.2014.

 13. Присуствовање предавању „Сингапурска математика“, Излагач: Биљана Сеизовић, 19.2.2014.

 14. Организовање одласка ученика петог разреда у биоскоп на пројекцију филма Амазонија 3Д“, 3.3.2014.

 15. Извођење угледног часа „Литосферне плоче. Вулканизам и земљотреси –утврђивање 5. разред, 11.3.2014.

 16. Присуствовање угледном часу српског језика „Речи које описују какво је нешто и какав је неко-обрада“, 21.3.2014.

 17. Тимско реализовање часова- Школица Црвеног крста, 22.3. и 29.3.2014.   

 18. Присуствовање трибини „Промовисање здравих стилова живота“ 11.4.2014.

 19. Присуствовање угледном часу биологије „Сисари– начин живота, грађа, корелација са стаништем, размножавање и развиће, брига о потомству-обрада“, 14.4.2014. 

 20. Припремање ученика (Алекса Тимотијевић VIII/1) за републичко такмичење из географије, фебруар-мај 2014.

 21. Учествовање у изради питања за квиз и чланство у стручном жирију квиза „Краљево бира знање“, јануар-март 2014.

 22. Приредба Поводом Дана школе-„Да ли је сан или јава да и ја имам права?“, 14.5.2014.

 23. Изложба ученичких радова Секције за професионалну оријентацију „Змајеви“, 14.5.2014.

 

 

Школска 2012/2013. година

 

Стручно усавршавање у установи реализовано је кроз следеће активности:

1. Извођење огледног часа Реке црноморског, егејског и јадранског слива-утврђивање 8. разред 13. 11. 2012.

2. Извођење огледног часа Природногеографске одлике Јужне Америке- обрада7. разред, 15. и 20. 3. 2013. (7/1); 20. и 22. 3. 2013. (7/2) и 19. и 22. 3. 2013. (7/3)

3. Присуствовање и дискусија на угледном часу математике Снежане Стојиљковић, 16.1.2013.

4. Презентација интерактивне Мимио табле на седници Наставничког већа- излагач са Сандром Мареновић Медић, 31.1.2013.

5. Излагање на седници Наставничког већа о савладаном програму стручног усавршавања ван установе „Алати за е-учионицу“- излагач, 31.1.2013.

6. Присуствовање излагању на седници Наставничког већа о савладаном програму стручног усавршавања ван установе „Оцењивање ученика“, излагачи: Драгана Ђуровић, Снежана Ћилерџић, Снежана Трифуновић и Вита Јаковљевић, 31.1.2013.

7. Присуствовање приказу текста „Деца деци“ из часописа „Учитељ“ на седници Наставничког већа, излагач: Славица Арсић, 31.1.2013.

8. Присуствовање излагању на седници Наставничког већа о савладаном програму стручног усавршавања ван установе „Образовање за све“-диференцирана настава, излагач: Јелена Радосављевић, 31.1.2013.

9. Присуствовање презентацији рада „Инклузија у нашој средини“ на седници Наставничког већа, презентована на КДУ као пример добре праксе, излагач: Гордана Глишовић, 31.1.2013.

10. Присуствовање презентацији примера добре праксе- интегративна настава „Интеграција, корелација, занимација“ на седници Наставничког већа, излагачи: Биљана Сеизовић, Светлана Петровић, Александра Максимовић, Душица Марковић, 31.1.2013.

11. Приказ књиге „Речник савремене српске географске терминологије“ Наталије Мастило на састанку Стручног већа за друштвене предмете, 19.10.2012.

12. Презентовање објављеног стручног рада (Промене у биолошким и економским структурама становништва општине Рашка) у установи, 15.2.2013.

13. Остваривање програма од националног значаја („Професионална оријентација у Србији“), члан тима и реализатор радионица, током школске 2012/2013

14. Координација Дана Франкофоније, 20.3.2013.

15. Израда и ажурирање сајта установе, администратор и уредник, током школске 2012/2013.

16. Присуствовање излагању о савладаном програму стручног усавршавања ван установе „Између прописа и праксе“ на седници Наставничког већа, излагач: Сандра Мареновић Медић, 14.6.2013.