Угледни час „Екумена“

October 17, 2016

Почетком октобра сам у ОШ „Светозар Марковић“ реализовао угледне часове обраде наставне јединице „Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, природни прираштај светског становништва“. Часови су реализовани у кабинету информатике са ученицима одељења VI/1 (два часа са по једном половином одељења) како би се ученици могли да раде у паровима на рачунарима. За реализацију овог часа припремио сам наставне материјале коришћењем веб-алата Квизлет (Quizlet), а направио сам и презентацију користећи доступне тематске карте на интернету. Ученици су седели у паровима и користили рачунар током изучавања лекције. Пре почетка часа, прикључио сам рачунар и видео бим. Током часа су коришћене информационо-комуникационе технологија у  настави са елементима програмиране наставе и  учења заснованог  на  игри  (енг. game-based  learning). У уводном делу часа упознао сам ђаке са циљем данашњег часа,  подсетио ученике на поделу географије према предмету проучавања и приказао веб сајт који континуирано бележи промену броја становника у свету. У току  главног дела часа су  обрађени наставни садржаји коришћењем Квизлет лекције, која је омогућила ученицима да уче коришћењем шест модула овог веб алата. У току завршног дела часа ученици су вредновали свој рад на овом часу.
Часовима су присуствовали: директор, педагог,  психолог, осам наставника из школе и троје гостију из других школа- педагог и два наставника. Присутни наставници попунили су евалуационе листове и похвално се изразили о данашњем часу, оценивши га високом оценом. Након часа, присутни су извршили анализу часа у канцеларији психолога, током које су анализиране наставне методе, облици рада и наставна средства која су примењена током часа, као и њихова ефикасност. Присутни су похвалили час, припремљене наставне материјале, идеју за коришћење рачунара у настави и целокупну реализацију часа. Успешна реализација часа охрабрила ме је да овај час пријавим за наредни наградни конкурс „Дигитални час“.

 


 

Please reload

Featured Posts

Одобрен уџбеник из географије за шести разред

June 3, 2019

1/7
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive