Истраживање „Активности ученика на интернету“

June 30, 2015

 

Истраживање је спроведено у периоду од 9.2.2015. до 20.2.2015. године у три школе, коришћењем технике упитника. Упитник је имао 32 питања. Питања су била отвореног и затвореног типа. Аутор истраживања је Алекса Попадић, а сарадници на реализацији истраживања били су Вита Јаковљевић- педагог у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Краљеву, Весна Шапоњић- педагог у ОШ „Чибуковачки партизани“ у Краљеву, Славиша Алексић- педагог у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Врби и Ивана Поповић- дипломирани педагог- волонтер у ОШ „Димитрије Туцовић“ у Краљеву. Узорак истраживања обухватио је 210 ученика осмог разреда из 3 основне школе из из различитих средина општине Краљево (градске- ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево, приградске- ОШ „Чибуковачки партизани“, Краљево  и сеоске- ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба). Предмет овог истраживања су активности у које су ученици укључени путем интернета. Циљ истраживања је откривање утицаја интернета (позитиван/негативан) на свакодневни живот ученика.

Задаци истраживања су: испитивање количине проведеног времена на интернету; испитивање утицаја интернета на свакодневни живот ученика; испитивање ученика о коришћењу могућности које пружа интернет; испитивање распрострањености и познавања Фејсбука, као најутицајније и најпознатије друштвене мреже и испитивање изложености ученика електронском насиљу.

Након прикупљаања упитника које су ученици попуњавали и обраде података, на седници Наставничког већа одржаној 30.6.2015. године представљено је спроведено истраживање и добијени резултати.

 

 

Истраживање је показало да су савремена техничка средства и брз интернет ученицима доступни. Ученици проводе много времена на рачунару и користе интернет за различите активности, а највише за друштвене мреже. Спремност ученика да користе интернет и за учење, може да подстакне наставнике да ученицима задају, којима ће део времена које ученици проводе на друштвеним мрежама за забаву, заменити квалитетно искоришћеним временом за учење. И поред охрабрујуће чињенице да већина ученика није доживела електронско насиље на интернету, овом проблему треба да буде посвећена пажња у раду са ученицима, а ученици научени на који начин треба да реагују у случају узнемиравање преко интернета.

 

Please reload

Featured Posts

Одобрен уџбеник из географије за шести разред

June 3, 2019

1/7
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive