Предавање „Смањење ризика од непогода“ за наставнике географије

April 19, 2015

Дана 19.4.2015. године у ОШ „Вук Караџић“ у Краљеву одржано је окружно такмичење из географије. Током израде задатака, одржао сам предавање за наставнике „Смањење ризика од непогода“. 

Током предавања сам пружио основне информације о смањењу ризика од непогода, реаговању на катастрофе и опоравку, основним појмовима који се односе на ову тематику (опасност, ризик, капацитет, изложеност, осетљивост, катастрофа и др.), историјским развојем идеје смањења ризика од непогода, проактивном и реактивном приступу, о Хјого оквиру за деловање 2005-2015 (Hyogo Framework for Action- HFA), а посебно је наглашен Приоритет 3 овог оквира. Други део предавања био је посвећен положају и значају ове тематике у школским системима широм света. Завршни део предавања био је посвећен могућностима рада са ученицима на усвајању знања значајних за смањење ризика од непогода. На крају предавања приказан је сценарио за део часа географије који би могао да буде посвећен понашању у случају земљотреса. Присутни наставници су након предавања попунили евалуациони лист. Наставницџи су тему оценили као актуелну, истакли су  да их је тема предавања анимирала и заинтересовала, да су задовољни начином на који је тема презентована и да новостечена знања могу да примене.

 

 

 

Please reload

Featured Posts

Одобрен уџбеник из географије за шести разред

June 3, 2019

1/7
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive