Семинар „Како се заштитити од природних непогода“

November 30, 2014

 

У ОШ „Димитрије Туцовић“ 29. и 30.11.2014. године реализован је акредитовани семинар „Како се заштитити од природних непогода“. Семинар су похађали наставници предметне и разредне наставе из дванаест краљевачких основних школа и две школе из општине Врњачка Бања.

У току дводневног семинара предавачи Географског института „Јован Цвијић“ САНУ из Београда (мр Милена Панић, мр  Марко В. Милошевић, др Јелена Ћалић, мр Ана Милановић Пешић, мр Јелена Ковачевић Мајкић, мр Милован Миливојевић и мр Драгана Миљановић и Драгољуб Штрбац) говорили су о следећим темама:

 • Шта је то природна непогода

 • Извори података и природним непогодама

 • Управљање природним непогодама

 • Изложеност становништва Србије природним непогодама

 • Геофизичке непогоде (тектонске: земљотрес, цунами, вулканизам; падински процеси: клизиште, одрон, лавина, пропадања у красу), хидролошке непогоде (поплава, бујица) и климатско-метеоролошке непогоде (екстремне температуре, олујна невремена, град, тромба, електрична пражњења, снежни наноси) Препознавање непогоде и како се заштитити

 • Образовање и природне непогоде

 • Евалуација садржаја о природним непогодама у настави географије у Србији

 • Имплементација садржаја и вештина о непогодама у настави

 • Како урадити мини студију угрожености школе/локалне средине од природних непогода (структура и извори података за израду студије и практичан рад)

 • Наставна средства за демонстрирање природних непогода

 • Имплементација садржаја и вештина о непогодама у настави

Овај семинар допринео је унапређивању компетенција наставника за рад са ученицима у вези са елементарним непогодама и њиховим последицама. Семинар је такође допринео подизању нивоа свести и знања у вези са елементарним непогодама, као и утврђивању модела и начина понашања у кризним ситуацијама. Практичан рад „Како урадити мини студију угрожености школе од природних непогода“ био је занимљив и омогућио је наставницима да израде процену ризика за своје школе за пар основних хазарда (сеизмички хазард, клизишта и поплаве). Запослени у Географском институту „Јован Цвијић“ су понудили сарадњу и стручну помоћ присутним наставницима.

Након семинара уследио је договор о начинима преношења и примене стечених знања у школи.

Please reload

Featured Posts

Одобрен уџбеник из географије за шести разред

June 3, 2019

1/7
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive